Kontakti mestne uprave

Župan Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

T: 02 525 16 11

F: 02 525 16 14

E: kabinet.zupana@murska-sobota.si

 

Direktor mestne uprave - Sekretar

Srečko Đurov, univ. dipl. prav.

T: 02 525 16 13

F: 02 525 16 15

E: srecko.durov@murska-sobota.si

 

 

KABINET ŽUPANA

Podsekretar - vodja kabineta župana

Klaudija Šadl Jug, univ. dipl. ekon.

T: 02 525 16 18

E: klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si

 

Tajništvo župana

Poslovni sekretar VII/2

Sonja Šemen, dipl. ekon.

T: 02 525 16 11

F: 02 525 16 14

E: kabinet.zupana@murska-sobota.si

Protokolarni uslužbenec VII/2-I

Vida Lukač, univ. dipl. prev.

T: 02 525 16 19

E: vida.lukac@murska-sobota.si

 

Voznik funkcionarja IV

Štefan Černjavič, poklicni voznik

T: 02 525 16 79

GSM: 041 728 080

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Notranji revizor - podsekretar

mag.  Andreja Kovač, univ. dipl. ekon.

T: 02 525 16 34

E: andreja.kovac@murska-sobota.si

 

 

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Strokovni sodelavec VII/2(II) (za ZiR)

Stanislav Wolf, dipl. ekon., prav.

T: 02 525 16 33

GSM: 031 304 960

E: stanislav.wolf@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za ZiR)

Milan Sapač, konf. teh.

T: 02 525 16 35

GSM: 031 301 270

E: milan.sapac@murska-sobota.si

 

MESTNA UPRAVA

SEKRETARIAT  ZA SPLOŠNE ZADEVE

Podsekretar - vodja sekretariata

Drago Ružič, univ. dipl. prav.

T: 02 525 16 70

GSM: 031 350 241

E: drago.ruzic@murska-sobota.si

Tajništvo sekretariata za splošne zadeve

Poslovni sekretar VII/2

Nataša Jančič, dipl. ekon.

T: 02 525 16 13; F: 02 525 16 15

E: natasa.jancic@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za mestni svet in pravne zadeve)

Martina Šooš Horvat, univ.dipl. prav. 

T: 02 525 16 71

E: tinka.soos.horvat@murska-sobota.si

nadomeščanje:

Martina Caf Šaruga

 

Strokovni sodelavec VI (za kadrovske in splošne zadeve)

Ana Svetec, prav.

T: 02 525 16 72

E: ana.svetec@murska-sobota.si

 

Strokovni sodelavec VII/2 (II) (za ožje dele Mestne občine Murska Sobota in pravne zadeve)

Božo Bohar, univ.dipl.prav.

T: 02 525 16 76

E: bozo.bohar@murska-sobota.si

 

Hišnik IV

Igor Kouter, monter in uprav. energ. naprav

T: 02 525 16 78

GSM: 031 664 727

Strokovni sodelavec V (za glavno pisarno)

Manuela Hochstetter, ekon. teh.

T: 02 525 16 77

E: manuela.hochstetter@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za arhiv)

Barbara Žekš, ekon. komerc. teh.

T: 02 525 16 44

E: barbara.zeks@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Podsekretar - vodja oddelka

Slavko Domjan, univ. dipl. ekon.

T: 02 525 16 40

F: 02 525 16 38

E: slavko.domjan@murska-sobota.si

Administrator IV (II)

Vida Šeruga, admin.

T: 02 525 16 66

F: 02 525 16 38

E: vida.seruga@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za javne finance)

mag. Robert Bencik, dipl. ekon.

T: 02 525 16 48

E: robert.bencik@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

Slavica Merklin, dipl. uprav. org.

T: 02 525 16 41

E: slavica.merklin@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

mag. Daniela Vereš, dipl. ekon.

T: 02 525 16 46

E: daniela.veres@murska-sobota.si

Računovodja VI

Marjeta Puhan, posl. sekr.

T: 02 525 16 45

E: metka.puhan@murska-sobota.si

Finančnik V

Sandra Mate, ekon. tehn.

T: 02 525 16 42

E: sandra.mate@murska-sobota.si

Knjigovodja V

Katja Ružič, ekon. tehn.

T: 02 525 16 42

E: katja.ruzic@murska-sobota.si

Finančnik VI

Andrej Mesarič, komercialist

T: 02 525 16 39

E: andrej.mesaric@murska-sobota.si

Finančnik VII/1

Barbara Flisar , dipl. ekon.

T: 02 525 16 49

E: barbara.flisar@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Podsekretar - vodja oddelka

Angelca Dokl Mir, univ. dipl. inž. arh.

T: 02 525 16 22

F: 02 525 16 15

E: angelca.dmir@murska-sobota.si

Koordinator V

Andreja Tivadar, uprav. teh.

T: 02 525 16 23

E: andreja.tivadar@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostorsko in urbanistično načrtovanje)

Lea Beguš Barbir, univ. dipl. inž. grad.

T: 02 525 16 23

E: lea.begus@murska-sobota.si

 

Višji svetovalec (za prostor in okolje) 

Bernardka Ryan, univ. dipl. inž. geod.

T: 02 525 16 47

E: bernardka.ryan@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke)

 

dr. Hugo Maučec, univ. dipl. inž. prom.

T: 02 525-16-25

E: hugo.maucec@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Podsekretar - vodja oddelka

Milena Vöröš, univ. dipl. prav.

T: 02 525 16 73

E: milena.voros@murska-sobota.si

Koordinator VI

Marta Mekicar, ekon.

T: 02 525 16 74

E: marta.mekicar@murska-sobota.si

Višji svetovalec  (za premoženjske zadeve)

Borut Slavič, dipl. ekon.

T: 02 525 16 43

E: borut.slavic@murska-sobota.si

 

Višja svetovalka (za premoženjsko pravne zadeve)

Sergeja Emberšič Sukič, univ. dipl. prav.

T: 02 525-16-71

E: sergeja.embersic.sukic@murska-sobota.si

Referent (za nadomestila stavbnih zemljišč)

Tadej Sever, ekon. teh.

T: 02 525-16-28

E: tadej.sever@murska-sobota.si

 

 

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podsekretar - vodja oddelka

T: 

E: 

Višji svetovalec (za gospodarske dejavnosti)

Silvija Kouter, univ. dipl. ekon.

T: 02 525-16-63

E: silvija.kouter@murska-sobota.si

 

Višja svetovalka (za področje javnih gospodarskih služb)

Jožica Gomboc, dipl.inž.grad.

T:  02 525 16 61

E: jozica.gomboc@murska-sobota.si

Svetovalec (za komunalne dejavnosti)

Bogomir Rola, inž. grad.

T: 02 525-16-64

GSM: 041-311-740

E: bogomir.rola@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VII/2 (II) (za področje javnih naročil)

Petra Fartek, dipl. upr. org.

T: 02 525-16-65

E: petra.fartek@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podsekretar - vodja oddelka

Nada Cvetko Török, univ. dipl. inž. grad.

T: 02 525-16-20

GSM: 031-350-224

E: nada.torok@murska-sobota.si

Koordinator VII/1 (za negospod.dejavnosti)

Aleksandra Režonja

T: 02 525-16-21

E: aleksandra.rezonja@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje zdravstva in socialnega varstva)

mag. Rofina Bernjak, univ. dipl. soc. del.

T: 02 525-16-29

E: rofina.bernjak@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za predš.vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti)

mag. Darja Kadiš, univ. dipl. soc. del.

T: 02 525-16-30

E: darja.kadis@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje kulture in turizma)

Darja Potočnik, dipl. ekon.

T: 02 525-16-24

E: darja.potocnik@murska-sobota.si

 

MESTNI INŠPEKTORAT

Podsekretar - vodja mestnega inšpektorata

mag. Miroslava Toplak, univ. dipl. prav.

T: 02 525-16-62

E: miroslava.toplak@murska-sobota.si

Svetovalec  (za komunalno nadzorstvo)

Ksenija Weiss, dipl. org. tur.

T: 02 525-16-50

E: ksenija.weiss@murska-sobota.si

Višji svetovalec - vodja mestnega redarstva

Denis Gjerek, dipl. inž. tehnol. prom.

T: 02 525 16 36

F: 02 525 16 15

GSM: 041 882 041

E: denis.gjerek@murska-sobota.si

Administrator V

Anton Horvat, ekon. teh.

T: 02 525 16 36

F: 02 525 16 15

E: anton.horvat@murska-sobota.si

Občinski redarji:

Zdenko Čahuk, str. ključ.

Franc Granfol, kmet. teh.

Vlado Šavel, monter ogrev. naprav

T: 02 525-16-32

F: 02 525-16-15

E: redarji@murska-sobota.si