Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2012