Podžupana

Zoran Hoblaj

Podžupan Mestne občine Murska Sobota Zoran Hoblaj  je univerzitetni diplomirani pravnik, več kot deset let je opravljal funkcijo tajnika mestnih četrti. Leta 2008 se je zaposlil v Domu starejših Rakičan in leta 2011 postal direktor doma. Z letošnjim letom je prevzel vodenje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Hoblaj je predsednik Mestne četrti Park ter tretji mandat sodnik porotnik. Je poročen in ima dve hčerki.

 

Boštjan Berlak

Podžupan Mestne občine Murska Sobota Boštjan Berlak  je univerzitetni diplomirani pravnik, ima večletne delovne izkušnje v državni upravi in gospodarstvu. Trenutno je zaposlen kot vodja pravne službe pri podjetju Saubermacher-Slovenija. Je poročen in oče dveh otrok.