Čistilne akcije in divja odlagališča

Mestna občina Murska Sobota vsako pomlad organizira v sodelovanju s podjetjem Saubermacher & Komunala Murska Sobota, krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi čistilno akcijo »Naša občina - čista in urejena«.  Odziv ljudi - prostovoljcev je zelo dober, saj se akcij udeleži okrog 700 ljudi, ki na zbirnih mestih prejmejo rokavice in vrečke za pobiranje odpadkov različnih barv, saj  se odpadki zbirajo kot ločene frakcije.

Divja odlagališča

V Mestni občini Murska Sobota ugotavljamo, da je divjih odlagališč oziroma nelegalnega odlaganja v naravno okolje iz leta v leto manj. Da bo tega v bodoče še manj pa bo verjetno potrebna še kakšna podobna akcija, predvsem pa nenehno osveščanje naših občanov, ki se začne že v vrtcih in nadaljuje v osnovnih šolah z osveščanjem otrok in njihovih staršev preko raznih projektov in publikacij, ki ji prav tako financira ali sofinancira Mestna občine Murska Sobota.

Odkrivaje povzročiteljev nelegalnega odlaganja je zelo težavno in v večini primerov neuspešno, saj se tovrstna odlaganja vršijo predvsem ponoči in  proč od naseljenih območij. Običajno tudi iz vsebine nelegalno odloženih odpadkov ni mogoče razbrati povzročitelja, čeprav se občinska Služba za komunalni nadzor in komunalna inšpektorica po svojih močeh trudita identificirati storilce tudi z iskanjem sledi v odpadkih in z zbiranjem drugih informacij. Zato je  pomembno, da  se storilca zaloti pri dejanju samem, za kar pa je veliko več možnosti, če smo nadzorniki in komunalni inšpektorji ali inšpektorice prav vsi občani občine. To pa seveda pomeni, da smo pri vsakdanjem delu in življenju dovzetni do raznih dejanj - »sumljivih« prevozov proti Muri ali kam drugam, ki se vršijo iz naseljenih območij v smeri naravnega okolja s kakšno prikolico ali ob neobičajnem času ali z registracijo, ki je domačini ne poznamo…Tedaj je pravi čas, da se o tem nemudoma obvesti Službo za komunalni nadzor oziroma komunalno inšpektorico ali Policijo, še zlasti pa je pomembno, da znamo »sumljivo« dejanje čim bolje opisati in si zapomniti ali zapisati tudi določene podatke - npr. registrsko številko avtomobila…

Register divjih odlagališč