1. Ugotovitev prisotnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
7. seja mestnega sveta