1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
4. seja mestnega sveta