10. Kadrovske zadeve

Gradiva: 
Seja: 
13. seja mestnega sveta