12. Predlogi in pobude župana

Seja: 
13. seja mestnega sveta