2. Potrditev zapisnika 12. redne seje mestnega sveta, z dne 17. junija 2020

Seja: 
13. seja mestnega sveta