2. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta, z dne 14. februar 2019

Seja: 
4. seja mestnega sveta