2. Potrditev zapisnika 6. redne seje mestnega sveta, z dne 13. junij 2019, zapisnika 3. dopisne seje mestnega sveta, ki je trajala v času od 5. julija do 15. julija 2019 in zapisnika 4. dopisne seje, ki je trajala v času od 4. oktobra do 10. oktobra 2019