3. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota - II. obravnava