3Parki / 3Park

 

          

Murska Sobota, Körmend in Gornja Radgona so tri mesta v čezmejni regiji, ki so se odločila, da se bodo povezana lažje promovirala v regiji in Evropi kot male, a napredne in v prihodnost usmerjene skupnosti, ki želijo ohraniti kulturno in naravno dediščino ter identiteto za prihodnost, obenem pa  ob nudenju visokega standarda kakovosti življenja in bivanja svojim prebivalcem zagotoviti trajnostno rast in razvoj. 

Tako je nastal skupni projekt 3PARKI/ 3PARK:

Razvoj, ohranitev, prenova, širitev in upravljanje z zelenimi površinami v urbanih naseljih – optimalno okusiti življenje ljudi ter parkov z izvajanjem skupnih programov

Cilj projekta je prispevek k učinkoviti ohranitvi in upravljanju urbanih zelenih površin ter promocija integracije teh površin (parki, drevoredi, poti, vodotoki, ribniki, živalski in rastlinski habitati, mestni gozdovi, zelenice itd.) z izgrajeno urbano površino in njenim vplivom ter pomenom za kvaliteto življenja v mestu. Z revitalizacijo in širjenjem zelenih površin se obnavljajo zelene površine mest, ki poleg višje kakovosti življenja pomenijo pljuča slehernega mesta. 

Cilj projekta pa je obenem tudi zavedanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu ohranjanja naravnega okolja, pozitivnih odnosov do okolja in družbe ter rast in razvoj treh mest. Poleg same revitalizacije in širjenja zelenih površin, se vzpostavljajo tudi učne poti in njihova skupna promocija, pohodniški in kolesarski sistem, vpet v parke, vzpostavitev rekreacijskih površin, ohranjanje obstoječih habitatov in zagotavljanje informacij o mestnih parkih in gozdovih ter razvoju turizma in drugih storitev.

Mestna občina Murska Sobota je skozi projekt izvedla:

  • Revitalizacijo mestnega parka, sanirala poškodovana drevesa in zasadila nadomestna drevesa, revitalizirala nasade trajnic in grmovnic, izdelala geodetski posnetek mestnega parka ter označila preko 250 pomembnih  dreves in rastlinja v parku, obnovila urbano opremo, klopi in koše za smeti, uredila otoke za počivanje in za kiparske ter likovne delavnice, izdelala parkovne učne poti z informacijskimi tablami,  izdala posebno brošuro z zloženko in zemljevidom ter informacijsko gradivo za slepe ter postavila biološko čistilno napravo v mestnem ribniku.
  • Revitalizacijo mestnega gozda Fazanerija s sanacijo poškodovanih dreves in zasaditvijo novih dreves, obnovila trim stezo z 18 orodji in tablami za rekreacijo in učne poti z informacijskimi tablami, uredila se je brežina Ledave in razbremenilnega kanala z dostopnimi stopnicami, uredile so se gozdne poti, oblikoval se je gozdni rob ob Ledavi za bogatenje habitata za ptiče, postavili sta se dve učilnici na prostem ter postavila novo urbano opremo s klopmi in koši za smeti.

  • Nove parkovne površine, predvsem ureditev novega parka na obrobju mesta med nakupovalnim središčem in Ekonomsko šolo - južni del območja SOIC - z ureditvijo poti in urbane opreme ter ostale manjše zelene površine na obrobju mesta, obenem pa izdelala kataster vseh drevnin na javnih površinah.
  • Promocijski dokumentarni film o življenju v parkih (film si lahko ogledate na tej povezavi - na dnu strani).
  • Izbrala logotip  “Soboška zelena pout”. 
  • Revitalizacijo zaščitenega topolovega drevoreda do naselja Rakičan z nadomestno zasaditvijo dreves.
  • Izdala brošuro "Vodnik po soboškem parku" (na dnu strani).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 - 2013.

Celotni projekt je ocenjen na  1.921.730,86 € za vse občine, ki sodelujejo v projektu, vrednost projekta za Mestno občino Murska Sobota pa je ocenjen na 660.079,44 €.

Mestna občina Murska Sobota kot vodilni partner, se je namreč skupaj s tremi partnerji  Mestno občino Körmend, občino Gornja Radgona (ki je sodelovala z zunanjim izvajalcem PORA) in Razvojnim centrom Murska Sobota, ki je zadolžen za tehnično koordinacijo in administrativno podporo projektu, prijavila na 1. Javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007 - 2013 in pridobila sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini  1.633.457,64 €, kar predstavlja 85 % vrednosti operacije in državnega sofinanciranja v višini 192.173,09 €, kar predstavlja 10 % vrednosti operacije. Občine in Razvojni center so zagotovile 96.100,15 €, kar predstavlja 5 % vrednosti operacije.

 

Revitalizacija topolovega drevoreda_Soboske_Novine_96_jan_2011
pdf (179.37 KB)
Osveščamnje in boj proti vandalizmu_Soboske_Novine_100_maj_2011
pdf (180.6 KB)
Revitalizacija topolovega drevoreda_Soboske_Novine_102_avg_2011
pdf (330.91 KB)
Jagnedov drevored_Soboske_Novine_103_sep_2011
pdf (186.88 KB)
3 Parki_Soboške novine_april 2012
pdf (444.9 KB)
Predstavitev brošure o mestnem parku
pdf (220.09 KB)
Vodnik po Soboškem parku_ Soboške novine_julij 2012
pdf (364.2 KB)
Upravljalski načrt MESTNI PARK končna-logo
pdf (1.97 MB)
3 Parki_Soboške novine_oktober 2012
pdf (417.66 KB)
MOMS_zlozenka 3 parki_A4_SLO_
pdf (1.31 MB)
MOMS_zlozenka 3 parki_A4_NEM
pdf (1.36 MB)
MOMS_zlozenka 3 parki_A4_ANG
pdf (1.36 MB)
MOMS_zlozenka 3 parki_A4_HU
pdf (1.35 MB)