4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota - predvidena združitev I. in II. obravnave