6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.