8. Kadrovske zadeve

Seja: 
4. seja mestnega sveta