9. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

Seja: 
7. seja mestnega sveta