b) Predlog Sklepa o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2019

Seja: 
4. seja mestnega sveta