BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA V MESTNEM RIBNIKU

Kategorija: 

JAVNO NAROČILO:

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 10006/2012 dne 17.09.2012  objavila javni razpis za predmet javnega naročila: "BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA V MESTNEM RIBNIKU", projekt 3 parki - 3 park.

»Investicija se izvaja na podlagi Sklepa o izboru in odobrenem znesku sredstev ESRR, številka spisa: 4300-470/2008-13,  projekta z akronimom 3 PARKI / 3PARK, priloženega na 1. Javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013, številka 4300-32/2008, 2. prednostna naloga. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje 2007-2013 v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov sredstev. 5% financira Mestna občina Murska Sobota«.

Javni razpis je odprt do 27.09.2012 do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 27.09.2012.2011 ob 12. uri, sejna soba odd. za infrastrukturo, okolje in prostor- II. nadstropje Mestne občine Murska Sobota.

 

Rok za prijavo: 
četrtek, 27. September 2012