Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko)

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je v skladu z 25. členom ZJN-2 pod oznako JN10986/2012   dne 12.10.2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko).

Javni razpis je odprt do 23.11.2012.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo.

Zaradi lažjega pregleda sprememb naročnik objavlja popravljeno verzijo razpisne dokumentacije (za lažjo primerjavo s staro razpisno dokumentacijo so v popravljeni verziji tekst oziroma spremenjene priloge označene z rdečo barvo).

Ponudniki morajo pri podaji ponudbene dokumentacije v celoti upoštevati popravljeno razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo: 
petek, 23. November 2012