Evropski teden mobilnosti 2021

 

V času Evropskega tedna mobilnosti bo Mestna občina Murska Sobota izvedla več aktivnosti usmerjenih k spodbujanju, izobraževanju in ozaveščanju različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti in njenih pozitivnih učinkov na kakovost bivanja, zdravja, okolja ter varnosti v cestnem prometu. Določene aktivnosti bodo tudi povezane s sosednjo občino Moravske Toplice z namenom integracije trajnostnih in človeku prijaznejših oblik mobilnosti.  V sklopu Evropskega tedna mobilnosti se bo izvedlo več različnih kampanj in dogodkov, ki bodo promovirali pomen trajnostnega ravnanja vseh udeležencev v cestnem prometu.

 

Slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti: ŽIVI ZDRAVO. POTUJ TRAJNOSTNO

 

SLOVENSKA PLATFORMA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST