Vprašanje

Koliko znaša pomoč za novorojenca?

Odgovor

Višina denarne pomoči znaša 500,00 EUR neto za vsakega živorojenega otroka. O spremembi višine denarne pomoči odloča mestni svet.