Izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linij

Kategorija: 

Mestna občina Murska Sobota je objavila na portalu javnih naročil in EU portalu popravek poš. št. z dne. Popravek se nanaša na sprememebo razpisne dokumentacije. Prosimo, da upoštevate spremembo razpisne dokumentacije z dne 9.12.2014 ter sprememba projektne naloge z dne 9.12.2014. Sprememeba se nanaša na spremembe linij prevozov (Bakovci-M.Sobota).

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom ZJN-2 pod oznako JN 11323/2014 z dne 3.12.2014 ter na EU portalu javnih naročil objavila javni razpis za predmet javnega naročila izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linij.

 

Javni razpis je odprt do 14.1.2015 do 11.30 ure.

Javno odpiranje bo 14.1.2015 ob 12. uri, v mali sejni sobi oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter GJS, II. nadstropje, Kardoševa ul.2, 9000 M.Sobota.

Rok za prijavo: 
sreda, 14. Januar 2015