Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

sreda, 20. Januar 2021

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da bo od 1. februarja 2021 naprej potekala Akcija sterilizacij/ kastracij psov in mačk in bo trajala dva meseca. 

Več informacij in kupon za popust najdete v priloženih priponkah.

ponedeljek, 4. Januar 2021

V priponki objavljamo obvestilo Zdravstvenega doma Murska Sobota, kjer bodo danes, 4. 1. 2021 začeli s sprejemanjem prijav za cepljenje proti virusu SARS-CoV-2.

četrtek, 31. December 2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bodo v Zdravstvenem domu Murska Sobota, v ponedeljek 4. 1. 2021 pričeli s prostovoljnim brezplačnim testiranjem na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) za prebivalce občin v pristojnosti Zdravstvenea doma Murska Sobota.

ponedeljek, 21. December 2020

Z 22. 12. 2020  začne veljati sklep, ki razveljavi Odredbo o začasnem neizvajanju posameznih določil Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota, ki se nanaša na obveznost plačila parkirnin na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota.

petek, 18. December 2020

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota na podlagi Zakona o urejanju prostora sporoča, da javne obravnave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus) zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo.

torek, 15. December 2020

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja SO 91 v Murski Soboti, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

 

torek, 15. December 2020

Mestne linije avtobusa v Mestni občini Murska Sobota (Sobočanec 1 in Sobočanec 2) se bodo od 15. decembra do 23. decembra izvajale po normalnih enournih intervalih.

ponedeljek, 14. December 2020

Mestna občina Murska Sobota objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 14. December 2020

Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo oz. najem poslovnih prostorov na naslovu Slovenska ulica 44 Murska Sobota. 

sreda, 9. December 2020

Objavljamo sporočilo Doma starejših Rakičan.

ponedeljek, 7. December 2020

OBVESTILO O PONOVNEM POSLOVANJU BLAGAJNE IN VLOŽIŠČA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA STRANKE V ČASU URADNIH UR

ponedeljek, 7. December 2020

Objavljamo obvestila Doma starejših Rakičan.

sreda, 2. December 2020

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje kot regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja razpisuje postopek izbora štirih predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij in ene predstavnice oziroma predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021–2027.

ponedeljek, 30. November 2020

Objavjamo Javno razgrnitev za Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus).

petek, 27. November 2020

Objavljamo poziv župana Mestne občine Murska Sobota k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2020«.

 

sreda, 25. November 2020

Na podlagi 81. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Uradni list RS št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 ZNOrg ), 2. odstavka 36. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota ( Uradni list RS št. 1/08 ) in 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam naslednji

SKLEP

sreda, 25. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

ponedeljek, 23. November 2020

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus).

petek, 20. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan:

ponedeljek, 16. November 2020

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo od srede 18. 11. 2020 dalje zaradi gradbenih del izvedena popolna zapora Kardoševe ulice.

petek, 13. November 2020

Na podlagi Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020), smiselne uporabe Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB, Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11 in 25/17) ter 31. in 34. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), izdajam naslednjo

petek, 13. November 2020

Skladno z odlokom o zajezitvi in obvladovanju epidemije COVID-19  je Vlada Republike Slovenije sprejela odlok o začasni prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki bo v veljavi od 16. novembra 2020 od 00.00 ure naprej. 

petek, 13. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan.

torek, 10. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

četrtek, 5. November 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan.

četrtek, 5. November 2020

JAVNO NAZNANILO - Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

sreda, 4. November 2020

V prihodnjih dneh bo izvajalec gradbenih del začel z urejanjem kolesarskih povezav ob Lendavski ulici (območje stanovanjskih blokov ob trgovini Merkator).

V priponki je obvestilo stanovalcem in poslovnim subjektom na Lendavski ulici.

 

torek, 3. November 2020

Obvestilo za vse najemnike poslovnih prostorov ali drugega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota ter poslovne subjekte, ki uporabljajo javne površine in so zavezanci za plačilo občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota.

ponedeljek, 2. November 2020

v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (UL RS št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020) bo Pokrajinska in študijska knjižnica v ponedeljek, 2. 11. 2020, ponovno odprta.

petek, 30. Oktober 2020

Objavljamo obvestilo Doma starejših Rakičan

Strani