Javne objave

torek, 13. Julij 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja strokovno - tehnično delovno mesto PRAVNIK VII/2 (za javna naročila in pravne zadeve) M/Ž v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

ponedeljek, 5. Julij 2021

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ti stojijo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah.

četrtek, 1. Julij 2021

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 5. julija 2021, in najkasneje do petka, 16. julija 2021 izvedena popolna zapora na Kocljevi ulici.

 

sreda, 30. Junij 2021

V priponki objavljamo Obvestilo glede cepljenja COVID-19brez naročanja v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

 

sreda, 23. Junij 2021

MIKK Murska Sobota kot javni zavod ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota, nudi zainteresiranim štipendistom Mestne občine možnost opravljanja obvezne prakse čez poletje in jesen.

petek, 18. Junij 2021

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 21. junija do torka, 29. junija 

POPOLNA zapora Slovenske ulice (od krožišča pri Zvezdi do Slomškove ulice)

četrtek, 17. Junij 2021

Potnike obveščamo, da se bo zaradi popolne zapore Slovenske ulice od ponedeljka 21.6. – do torka 29.6. linija mestnega prevoza SOBOČANEC 1 izvajala po obvozu. Obvozna trasa mestne linije SOBOČANEC 1 bo urejena preko Gregorčičeve ulice.

V času prireditev so začasno ukinjena postajališča na Slovenski ulici, pri Mestni občini in na Lendavski ulici. Predlagamo, da potniki v tem času uporabljate avtobusna postajališča na Gregorčičevi ulici oz. peron 1a na Avtobusni postaji Murska Sobota.

 

 

četrtek, 17. Junij 2021

Razvojni cemter Murska Sobota, Svet zavoda Razvojni center Murska Sobota objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota.

ponedeljek, 14. Junij 2021

V prilogi objavljamo obvestilo Zdravstvenega doma Murska Sobota za cepljenje proti COVID-19 brez naročanja.

ponedeljek, 14. Junij 2021

V priponki objavljamo pogoje za  pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G).

torek, 8. Junij 2021

V Zdravstvenem domu Murska Sobota bo v soboto, 12. junija 2021 med 12.30 in 19.30 potekalo cepljenje proti COVID-19 brez predhodnega naročanja.

četrtek, 3. Junij 2021

MIKK Murska Sobota vabi k sodelovanju pri izvedbi Igrivega parka (aktivnosti za otroke in mladostnike).

sreda, 2. Junij 2021

Obvestilo o končanem natečajnem postopku VIŠJI SVETOVALEC (za področje zdravstva in socialnega varstva) M/Ž

ponedeljek, 31. Maj 2021

Eden izmed temeljnih ciljev Društva prijateljev mladine Murska Sobota je zagotoviti vsem otrokom varne, ustvarjalne, aktivne in nepozabne počitnice ter enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč voditeljev na letovanjih neprecenljiva.

sreda, 26. Maj 2021

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški na otoku Krku za otroke iz Pomurja.

četrtek, 20. Maj 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota.

sreda, 19. Maj 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO V BREZPLAČNO UPORABO OZ. NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV NA NASLEDNJI LOKACIJI:Slovenska ulica 44 Murska Sobota.

 

torek, 18. Maj 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja strokovno - tehnično delovno mesto PRIPRAVNIK - PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve) v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

 

četrtek, 13. Maj 2021

Udeležence v cestnem prometu obveščamo, da se bodo na državni cesti Murska Sobota – Gederovci v mestu Murska Sobota v terminu od 17. 5. do 21. 5., na območju med montažnim krožiščem in semaforiziranim križiščem na Lendavski ulici izvajala vzdrževalna dela (preplastitev vozišča).

četrtek, 13. Maj 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (za področje informatike in digitalizacije) M/Ž v Sekretariatu za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

petek, 7. Maj 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v Mestnem inšpektoratu Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota.

četrtek, 22. April 2021

V lanskem letu se je  na Kroški ulici v Murski Soboti začela izvajati investicija celovite obnove v sklopu projekta trajnostne mobilnosti »Urejanje kolesarskih povezav – 2 faza“. Od tedaj so se na Kroški ulici izvajale številne aktivnosti, kjer ste bili vključeni tudi prebivalci.

ponedeljek, 19. April 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet bo odsvojitev solastniškega deleža do ½ na nepremičnini parc. št. 3698 k.o. 127 - Krog, kmetijsko zemljišče površine 4.300,50 m2.

petek, 16. April 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), ki bo javno razgrnjen od petka 16.04.2021 do torka 18.05.2021.

petek, 16. April 2021

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2021

petek, 16. April 2021

Mestna občina Murska Sobota objavlja strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (za področje informatike in digitalizacije)

petek, 9. April 2021

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska - sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki).

sreda, 31. Marec 2021

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (UL RS št. 47/21 z dne 29. 3. 2021) bodo vse enote knjižnice ZAPRTE od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021Bibliobus ne vozi.

ponedeljek, 29. Marec 2021

Objavljamo objavo o programu društva Mozaik, so.p., »Pomoč na vratih« - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in zagovorništvo, kjer nudijo psihosocialno podporo tudi osebam v finančnih stiskah. 

ponedeljek, 22. Marec 2021

Objavljamo JAVNO NAZNANILO, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih.

Strani