Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov

Kategorija: 

Nadarjeni študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota se lahko tudi v tekočem študijskem letu potegujejo za dodelitev občinskih štipendij. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov je odprt od 02. 09. 2019 do 04. 10. 2019.  

Do štipendije so upravičeni študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini, imajo povprečno oceno več kot 8,5, ter dijake zadnjega letnika srednje šole s povprečno oceno več kot  4,5  ter  izpolnjujejo ostale pogoje, določene v  razpisu.

Študentje se lahko prijavijo najkasneje do 4. 10. 2019, tako da izpolnijo obrazec »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2019/2020«.

 

Rok za prijavo: 
petek, 4. Oktober 2019