KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI - FAZA 1

Kategorija: 

JAVNO NAROČILO:

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 8336/2012 dne 31.07.2012  objavila javni razpis za predmet javnega naročila: "kanalizacijsko omrežje na Pušči - faza 1".

Del razpisanih del sofinancira Republika Slovenija.

Javni razpis je odprt do 16.08.2012 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 16.08.2012.2011 ob 11. uri, sejna soba odd. za infrastrukturo, okolje in prostor- II. nadstropje Mestne občine Murska Sobota.

Rok za prijavo: 
četrtek, 16. Avgust 2012