Kontakti mestne uprave

Župan Mestne občine Murska Sobota

dr. ALEKSANDER JEVŠEK

T: 02 525 16 11

E: kabinet.zupana@murska-sobota.si

 

direktorica mestne uprave 

MILENA VÖRÖŠ 

T: 02 525 16 13

E: milena.voros@murska-sobota.si

 

KABINET ŽUPANA

Podsekretar - vodja kabineta župana

VIDA LUKAČ

T: 02 525 16 18

E: vida.lukac@murska-sobota.si

 

Tajništvo župana

Poslovni sekretar VII/2

SONJA ŠEMEN

T: 02 525 16 11

E: kabinet.zupana@murska-sobota.si

Podsekretar za vodenje projektov in investicij

Štefan Cigan

T: 02 525-16-67

E: stefan.cigan@murska-sobota.si

Voznik funkcionarja IV

ŠTEFAN ČERNJAVIČ

T: 02 525 16 79

 

 

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Notranji revizor - podsekretar

mag.  ANDREJA KOVAČ

T: 02 525 16 34

E: andreja.kovac@murska-sobota.si

 

 

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 Strokovni sodelavec VII/2(II) (za ZiR ter ožje dele mestne občine) - pooblastilo za vodenje

BOŽO BOHAR

T: 02 525 16 76

E: bozo.bohar@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za ZiR)

MILAN SAPAČ

T: 02 525 16 76

E: milan.sapac@murska-sobota.si

 

MESTNA UPRAVA

SEKRETARIAT  ZA SPLOŠNE ZADEVE

 

Podsekretar - vodja sekretariata

DRAGO RUŽIČ

T: 02 525 16 70

E: drago.ruzic@murska-sobota.si

Tajništvo sekretariata za splošne zadeve

Poslovni sekretar VII/2

NATAŠA JANČIČ

T: 02 525 16 13

E: natasa.jancic@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za pravne in kadrovske zadeve)

MARTINA ŠOOŠ HORVAT

T: 02 525 16 72

E: tinka.soos.horvat@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za mestni svet in pravne zadeve)

SERGEJA SUKIČ, mag. prav.

T: 02 525 16 71

E: sergeja.sukic@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VII/2(II) (za področje informatike in digitalizacije)

BORIS GOMIUNIK

T: 02 525 16 33

E: boris.gomiunik@murska-sobota.si

Administrator VI 

ANA SVETEC

T: 02 525 16 35

E: ana.svetec@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za glavno pisarno)

MANUELA HOCHSTETTER

T: 02 525 16 77

E: manuela.hochstetter@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za arhiv)

MOJCA KOVAČ

T: 02 525 16 44

E: mojca.kovac@murska-sobota.si

Hišnik IV

IGOR KOUTER

T: 02 525 16 78

 

 

 

ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Podsekretar - vodja oddelka

SLAVKO DOMJAN

T: 02 525 16 40

E: slavko.domjan@murska-sobota.si

Administrator IV (II)

VIDA ŠERUGA

T: 02 525 16 66

E: vida.seruga@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za javne finance)

mag. ROBERT BENCIK

T: 02 525 16 48

E: robert.bencik@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

SLAVICA MERKLIN

T: 02 525 16 41

E: slavica.merklin@murska-sobota.si

Računovodja VII/2-II

mag. DANIELA VEREŠ

T: 02 525 16 46

E: daniela.veres@murska-sobota.si

Računovodja VI

BARBARA ŽEKŠ

T: 02 525 16 45

E: barbara.zeks@murska-sobota.si

Finančnik V

SANDRA MATE

T: 02 525 16 43

E: sandra.mate@murska-sobota.si

Knjigovodja V

KATJA RUŽIČ

T: 02 525 16 42

E: katja.ruzic@murska-sobota.si

Finančnik VI

ANDREJ MESARIČ

T: 02 525 16 39

E: andrej.mesaric@murska-sobota.si

Finančnik VII/1

BARBARA FLISAR

T: 02 525 16 49

E: barbara.flisar@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Podsekretar - vodja oddelka

ANGELCA DOKL MIR

T: 02 525 16 22

E: angelca.dokl.mir@murska-sobota.si

Poslovni sekretar V-II

ANDREJA TIVADAR

T: 02 525 16 69

E: andreja.tivadar@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostorsko načrtovanje)

BARBARA POTOČNIK GAJSER

T: 02 525 16 17

E:  barbara.potocnik-gajser@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostor in okolje) 

BERNARDKA RYAN

T: 02 525 16 56

Ebernardka.ryan@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje cestnega prometa)

MATEJ BUKOVEC

T: 02 525 16 58

E: matej.bukovec@murska-sobota.si

 

 

ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Vodja oddelka

MARTINA CAF ŠARUGA

T: 02 525 16 31 

martina.caf-saruga@murska-sobota.si

Koordinator VII/1

MARTA MEKICAR

T: 02 525 16 74

E: marta.mekicar@murska-sobota.si

Višji svetovalec  (za premoženjske zadeve)

BORUT SLAVIČ

T: 02 525 16 16

E: borut.slavic@murska-sobota.si

Referent (za nadomestila stavbnih zemljišč)

TADEJ SEVER

T: 02 525-16-28

E: tadej.sever@murska-sobota.si

 

pripravnik – pravnik VII/2 (za premoženjskopravne zadeve

DRVARIČ IVA

T: 02 525 16 59

E:iva.drvaric@murska-sobota.si

 

 

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podsekretar - vodja oddelka

KLAUDIJA ŠADL JUG

T: 02 525 16 53

E: klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za gospodarske dejavnosti)

SILVIJA KOUTER

T: 02 525-16-63

E: silvija.kouter@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje javnih gospodarskih služb)

JOŽICA GOMBOC

T:  02 525 16 61

E: jozica.gomboc@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za projekte in investicije)

DUŠAN HAUKO

T:  02 525 16 60

E: dusan.hauko@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za evropske in druge projekte)

DORIS GUMILAR

T:  02 525 16 62

E: doris.gumilar@murska-sobota.si

Svetovalec (za komunalne dejavnosti)

BOGOMIR ROLA

T: 02 525 16 64

E: bogomir.rola@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VII/1 (za področje javnih naročil)

PETRA FARTEK

T: 02 525 16 65

E: petra.fartek@murska-sobota.si

Pravnik VII/2 (za javna naročila in pravne zadeve)

UROŠ BENCAK

T: 02 525 16 73

E: uros.bencak@murska-sobota.si

 

ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Podsekretar - vodja oddelka

NADA CVETKO TÖRÖK

T: 02 525-16-20

E: nada.torok@murska-sobota.si

Koordinator VII/1 (za negospodarske dejavnosti)

ALEKSANDRA REŽONJA

T: 02 525-16-21

E: aleksandra.rezonja@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje zdravstva in socialnega varstva)

DAMJAN ANŽELJ, mag. javne uprave

T: 02 525-16-29

E: damjan.anzelj@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za predš.vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti)

mag. DARJA KADIŠ

T: 02 525-16-30

E: darja.kadis@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje kulture in turizma)

DARJA POTOČNIK

T: 02 525-16-24

E: darja.potocnik@murska-sobota.si

 

 

MESTNI INŠPEKTORAT

vodja mestnega inšpektorata - po pooblastilu,

inšpektor vodja mestnega redarstva, 

Denis Gjerek

T: 02 525-16-36

E: denis.gjerek@murska-sobota.si

Svetovalec  (za komunalno nadzorstvo)

KSENIJA WEISS

T: 02 525-16-50

E:ksenija.weiss@murska-sobota.si

Občinski redarji:

ZDENKO ČAHUK

KLAUDIJA DOMINKO VREČIČ 

UROŠ KEUC

T: 02 525-16-32