Direktorica mestne uprave

Mestno upravo vodi direktorica mestne uprave.

Direktorica mestne uprave je na podlagi izvedenega javnega natečaja imenovana na položaj za dobo petih let. Imenuje jo  župan.