Kabinet župana

-       svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,

-       načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,

-       zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,

-       medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,

-       odnosi z javnostmi,

-       tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.

Kabinet župana

Podsekretar - vodja kabineta župana

Vida Lukač
+ 386 (2) 525 16 18
vida.lukac@murska-sobota.si

Tajništvo župana

Sonja Šemen, poslovni sekretar VII/2
+ 386 (2) 525 16 11
kabinet.zupana@murska-sobota.si
sonja.semen@murska-sobota.si

Voznik funkcionarja IV

Štefan Černjavič
+ 386 (2) 525 16 79