Sekretariat Mestne občine Murska Sobota za splošne zadeve

-          opravlja strokovne, organizacijske, administrativne naloge za župana, mestni svet in njegova delovna telesa, nadzorni odbor, direktorja, mestno upravo in ožje dele mestne občine ter strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi, zbori občanov in ljudsko iniciativo,

-          opravlja strokovne naloge povezane z informacijami javnega značaja ter načrtom integritete,

      -    opravlja kadrovske zadeve zaposlenih v mestni upravi,

-          opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, naloge vložišča, naloge sprejemne in informacijske pisarne, naloge blagajniškega poslovanja ter naloge povezane s spletno aplikacijo Pomoč občanu,

-          opravlja gospodarjenje z upravno stavbo, investicijsko in redno vzdrževanje opreme in drugih sredstev za delo ter nemoteno poslovanje mestne uprave,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

Sekretariat za splošne zadeve

Podsekretar - vodja sekretariata


+ 386 (2) 525 16 70
 

Tajništvo sekretariata za splošne zadeve - poslovni sekretar VII/2

Nataša Jančič
+ 386 (2) 525 16 13
natasa.jancic@murska-sobota.si
tajnistvo.direktorja@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za pravne in kadrovske zadeve)

Martina Šooš Horvat
+ 386 (2) 525 16 72
tinka.soos.horvat@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za mestni svet in pravne zadeve)

Sergeja Sukič, mag. prav.
+ 386 (2) 525 16 71
sergeja.sukic@murska-sobota.si

Administrator VI (za kadrovske in splošne zadeve)

Ana Svetec
+ 386 (2) 525 16 35
ana.svetec@murska-sobota.si

Hišnik IV

Igor Kouter
+ 386 (2) 525 16 78

Strokovni sodelavec V (za glavno pisarno)

Manuela Hochstetter
+ 386 (2) 525 16 77
manuela.hochstetter@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec V (za arhiv)

Mojca Kovač
+ 386 (2) 525 16 44
mojca.kovac@murska-sobota.si

Strokovni sodelavec VII/2(II) (za področje informatike in digitalizacije)

Boris Gomiunik

+386 (0)2 525 16 33
boris.gomiunik@murska-sobota.si

Pravnik VII/2 (za splošne zadeve)

Melita Matis
+ 386 (2) 525 16 35
melita.matis@murska-sobota.si