Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj

Predsednica

  • Cvetka ŠKAFAR 

Člani

  • Jasmina CORAGIĆ - namestnica predsednice
  • Vladimir ABAKUMOV
  • Albin ŠPARI
  • Anica TIVADAR
  • Danica KOLOŠA
  • Mira ZAJMI


Pristojnosti Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj so opredeljene v Odloku o ustanovitvi, nalogah in sestavi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Murska Sobota (Ur. objave, št. 13/92).