CITY COOPERATION II

Slika
Cities cooperation II

Krepitev mest kot nosilcev policentričnega razvoja čezmejne regije Slovenija – Madžarska – Avstrija (CITY COOPERATION II)

Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014–2020

Projekt je nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja med 24 mesti – 8 avstrijskih, 9 slovenskih in 7 madžarskih mest. V novi finančni perspektivi se sodelovanje še poglablja z novimi aktivnostmi za vse meščane, njihov namen pa sta razvijanje konkretnih strategij za zagotavljanje trajnostne kupne moči ob srečevanju z digitalnimi spremembami in posledično povečanje lokalnega prihodka v sodelujočih občinah in regijah.

Več informacij o projektu in konkretnih projektih aktivnostih najdete na:

www.24cities.eu