Slika
Funded by the European Union

DS2

Projekt DS2 in rešitve za celostno naslavljanje izzivov sodobnih mest

Svet okoli nas je bogat s podatki, ki nam lahko pomagajo pri premagovanju ovir na poti k zdravemu okolju, učinkovitim javnim storitvam in inovativnejšim rešitvam v gospodarstvu.

Mestna občina Murska Sobota se je zato z letošnjim letom vključila v izvajanje projekta DS2, katerega namen je razvoj sistema za povezovanje podatkov iz različnih virov. Cilj projekta je poenostaviti deljenje podatkov med sektorji, da bi nam ti podatki lahko čim bolj pomagali pri odločanju o ukrepih in razvojnih investicijah.

Murska Sobota bo v sodelovanju z ITC Murska Sobota v projektu nadgradila obstoječi merjenja izpustov toplogrednih plinov in dopolnila zbiranje podatkov z drugimi viri, ne le iz vremenskih postaj. Na podlagi tako celovito zbranih in analiziranih podatkov bo mesto razvilo akcijski načrt in konkretne rešitve za izzive onesnaženosti zraka, s katerimi se soočamo v Murski Soboti.

Projekt DS2, ki bo potekal tri leta, je prejel financiranje v okviru EU programa Horizon Europe Research and Innovation in s strani UK Research and Innovation. Več informacij www.dataspace2.eu.

Slika
DS2 Data Space logotip