Spodbujanje trajnostnih rešitev javnega prevoza (SMACKER)

V okviru projekta SMACKER, ki je sofinanciran s strani EU, Program Srednja Evropa,  bomo preučili vprašanja povezana z mobilnostjo v obrobnih in ruralnih območjih za spodbujanje prevoznih storitev, ki se prilagajajo potrebam uporabnikov, z namenom doseganja boljše in učinkovitejše povezanosti lokalnih in regionalnih sistemov z glavnimi transportnimi koridorji in vozlišči. Aktivnosti projekta obsegajo izvajanje »mehkih« ukrepov (kampanje za spremembo vedenja uporabnikov) kakor tudi izvedbo pilotnih aktivnosti (storitev mobilnosti) za spodbujanje trajnostnih rešitev javnega prevoza na območjih z nizko gostoto poseljenosti.

SMACKER bo podpiral lokalne skupnosti pri preoblikovanju storitev javnega prevoza tako, da bodo le-te skladne s potrebami uporabnikov. V ta koordiniran proces sooblikovanja bodo vključeni lokalni/regionalni partnerji kakor tudi drugi deležniki. Hkrati bomo projektni partnerji spodbujali uvajanje novih storitev mobilnosti ter izvajali motivacijske kampanje za popularizacijo storitev javnega potniškega prometa med prebivalci in turisti. V projektu SMAKER bodo uporabljeni tudi inovativni pristopi uporabe igrifikacije in »drezanja« uporabnikov s pomočjo informacijske tehnologije.

Pilotni projekt SMACKER smo izvedli tudi v Murski Soboti, kjer smo partnerji projekta preizkusili storitev javnega potniškega prometa, ki se odziva na potrebe uporabnikov. Mestna občina Murska Sobota je vzpostavila sistem brezplačnega prevoza, ki povezuje naš največji turistični kraj Moravske Toplice in Mestno občino Murska Sobota ter EXPANO. Cilj storitve prevoza, ki se prilagaja potrebam uporabnikov, je izboljšati mobilnost prebivalcev in turistov na območju Murske Sobote in Pomurja. responsibus ponuja IT-rešitev, ki omogoča spletno rezervacijo prevoza s pomočjo spletne aplikacije. Ta je dostopna tudi na pametnih stojalih, ki se nahajajo v recepciji hotelov v Moravskih Toplicah.