Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Načrt javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je že leta 2011 pristopila k celoviti prenovi javne razsvetljave, da bi izničili svetlobno onesnaževanje in dosegli nižjo porabo energije. Občina je v mandatu 2014 - 2018 dosegla oba cilja, saj so v celoti zamenjane svetlobno neustrezne svetilke, v zadjih dveh letih pa v celoti še vse energetsko neučinkovite svetilke. Stroški za porabljeno energijo se tako vsako leto znižujejo, ves strošek prenove javne razsvetljave (več kot 600.000 EUR) pa bo s prihranki povrnjen v približno petih letih.

Poraba je že danes nižja od zahtevane, z nadaljnimi posodobitvami (vključevanje javne razsvetljave v enotni sistem krmiljenja in reduciranja) pa se bo še dodatno znižala na okrog 38 kW letno na prebivalca.