najem drsališča v sezoni 2019/2020

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 4.10.2019 pod št. JN006886/2019-W01 objavil obvestilo o naročilu male vrednosti za predmet naročila: Najem drsališča v sezoni 2019/2020.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Razpis je odprt do 17. 10. 2019 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 10. 2019 ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Rok za prijavo: 
četrtek, 17. Oktober 2019
Dokumenti: