Aktiviran Občinski štab Civilne zaščite

Slika
FB_IMG_1603371740212

Župan dr. Aleksander Jevšek je aktiviral Občinski štab Civilne zaščite, ki se je danes seznanil z izvajanjem preventivnih ukrepov in organizacijo pomoči občanom ob razglasitvi epidemije v Republiki Sloveniji. Od danes naprej je ponovno aktivna dežurna številka za informacije v zvezi s pomočjo v Mestni občini Murska Sobota (041 773 377). Vse informacije za občane sproti objavljamo na občinski spletni strani v rubriki COVID-19.

Občinski štab Civilne zaščite se je seznanil z nalogami, ki so opredeljene v Načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Murska Sobota, ki začne veljati z današnjim dnem in je usklajen z republiškim načrtom.

Sicer je župan na pobudo poveljnika republiškega štaba CZ še pred razglasitvijo epidemije izdal odredbo o prepovedi prireditev občinskih javnih zavodov, ob vstopu v prostore mestne uprave, ki za enkrat deluje nemoteno,  pa je za vse zaposlene in stranke obvezno merjenje telesne temperature.

V tem trenutku dodatnih omejevalnih ali drugih ukrepov v občini ne načrtujemo. Pri tem je župan poudaril, da je za zapiranje posameznih institucij (vrtci, šole) pristojna vlada oz. pristojno ministrstvo in ne lokalne skupnosti oz. župani. Predstavnik Policijske postaje Murska Sobota je predstavil sodelovanje policije pri nalogah opozarjanja ter  zagotavljanja varnosti občanov, opozoril je tudi na psihološki vidik omejevalnih ukrepov med prebivalstvom.

Prisotne je s situacijo v Domu starejših Rakičan seznanil direktor Doma starejših Rakičan Zoran Hoblaj, ki je povedal, da se število okužb v Centru za starejše Murska Sobota znižuje, trenutno imajo potrjenih 27 okužb pri zaposlenih in stanovalcih, pri čemer imajo okuženi blažje simptome ali so brez simptomov.

Na seji štaba so bili prisotni tudi predstavniki humanitarnih organizacij (Škofijska Karitas, Rdeči križ, EHO podpornica) ki so predstavili svoje, v tem trenutku nemoteno delovanje z zagotovilom, da nihče, kdor bo pomoč  potreboval,  ne bo ostal brez nje. Tako nemoteno deluje deljenje paketov na Rdečem križu (po obvezni predhodni najavi), dostava hrane na dom s strani EHO Podpornice, v Lazarjevem domu še naprej kuhajo tople obroke, vendar jih delijo pred vrati in ne v zaprtih prostorih.

Župan in Občinski štab Civilne zaščite pozivajo vse občanke in občane, da dosledno upoštevajo vladne odloke in priporočila stroke, da čim bolj omejimo širjenje okužb in zavarujemo zdravje naših občank in občanov.