Aktivnosti naše občine za lažjo premostitev obdobja epidemije

Župan je v današnji oddaji na Radiu Murski val predstavil aktivnosti in sprejete ukrepe Mestne občine Murska Sobota za preprečitev širjenja koronavirusa in lažjo premostitev obdobja epidemije.

Župan je izrazil zadovoljstvo nad trenutno klinično sliko v občini glede okuženosti, ki je dokaj ugodna in izrazil upanje, da tako ostane tudi v prihodnje.

Zahvalil se je vsem občankam in občanom, da resnično spoštujejo navodila stroke in pozive Civilne zaščite in občine in dosledno upoštevajo ukrepe ter s tem varujejo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. Ob tem je izrazil veliko zahvalo zdravstvenemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, gasilcem, policiji, prostovoljcem v humanitarnih organizacijah (Rdeči križ, Karitas, EHO Podpornica, Anina zvezdica), študentom in vsem, ki vsak na svoj način pomagajo v tej težki situaciji, v kateri smo se znašli. Sicer pa je Rdeči križ v naši občini prevzel koordinacijo delovanja nevladnih organizacij (Škofijska Karitas, EHO Podpornica, Anina zvezdica).

Župan je poudaril, da moramo še naprej držati skupaj in ostati strpni drug dodrugega. Da delujemo kot skupnost, da smo pogumni in solidarni ter skupaj verjamemo, da bomo to stisko premagali in spet nazaj zaživeli normalno življenje.

ZAŠČITNE MASKE

Trenutno je glavna tema klicev in kritik občanov oskrba z zaščitnimi maskami.

Pri tem je župan poudaril, da Mestna občina Murska Sobota že od samega začetka krize, zaščitne maske, ki jih dobi preko občinskega štaba Civilne zaščite razdeli takoj in sicer prioritetno med prostovoljce, izvajalce osebne asistence, v zavetišče za brezdomce ter občanom, ki vstopajo v javne prostore (trgovine, banke, lekarne) pa svoje zaščite nimajo. Tako smo v minulem tednu že razdelili prvih 10.000 zaščitnih mask.

Mestna občina Murska Sobota je namreč naročila 20.000 kosov zaščitnih mask pri domačem proizvajalcu, saj je v tem času pomembno tudi, da pomagamo podjetjem v domačem okolju. Te maske so pralne, za večkratno uporabo. Dobava mask, ki je bila v začetku motena, se zdaj iz dneva v dan normalizira in predvidoma v začetku prihodnjega tedna bo po eno zaščitno masko prejelo vsako gospodinjstvo v mestni občini (7.500 kosov).

Župan je ob tem poudaril, da naj občanke in občani ne pričakujejo, da bodo dobili na dom maske za vse člane gospodinjstva in jih pozval, naj se znajdejo tudi sami, saj je po navodilih stroke zaščita lahko tudi improvizirana s šalom ali ruto. Hkrati je pohvalil posameznike in podjetja, ki so se v tej situaciji znašli sami in si sami zašili maske.

Župan je poudaril tudi dejstvo, da je Mestna občina Murska Sobota kot regijsko središče dolžna poskrbeti tudi za nekatere institucije regijskega pomena, ki v tem trenutku opravljajo pomembne naloge in jim je prav tako potrebno sproti dobavljati zaščitno opremo.

OMEJEVALNI UKREPI

Glede omejevalnih ukrepov, o katerih so občani vsakodnevno informirani preko medijev, je župan izpostavil prepoved uporabe igral in športnih igrišč na zunanjih javnih površinah ter upoštevanje vladnega odloka o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Glede številnih vprašanj na to temo, naj se občani obrnejo na dežurno telefonsko Policije, ki jo najdejo na njihovi spletni strani. Dodal je, da se v naši občini nismo odločili za dodatno omejevanje gibanja in zapiranje recimo parka ali Fazanerije, saj je gibanje v naravi še posebej v tem času zelo pomembno.

Župan je spomnil tudi, da je parkiranje v modrih conah v mestu Murska Sobota in na parkiriščih v lasti Mestne občine Murska Sobota do nadaljnjega brezplačno.

UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA

Poleg primarnih vprašanj povezanih z zajezitvijo širjenja koronavirusa, se na Mestni občini Murska Sobota vzporedno ukvarjamo tudi z ukrepi za pomoč podjetjem in občanom, ki bodo seveda aktualni tudi po krizi. Zaradi izrednih okoliščin je mestni svet tokrat na dopisni seji sprejel Pravilnik o dodeljevanju pomoči in za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota in ta petek (10. 4.) bo v objavljen razpis za spodbujanje gospodarstva v ožjem mestnem središču, o katerem smo se pogovarjali še pred krizo.

Prav tako Mestna občina Murska Sobota v tem času ne bo zaračunavala najemnine za poslovne prostore, kakor tudi ne za javne površine, ki se v času krize ne uporabljajo.

Novost je tudi ta, da bo Mestna občina Murska Sobota nekoliko zamaknila izstavljanje položnic za plačilo za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Sicer že obstoječa zakonodaja omogoča, da ko podjetje zaide v težave, lahko prosi za odlog oziroma obročno odplačevanje NUZS.

Skupaj z mestnim svetom bomo tudi spremenili Odlok o izredni denarni pomoči v MOMS za konkretne primere, ko bodo občani zaradi krize zašli v finančne težave in jim bomo iz tega naslova lahko pomagali.

Župan je povedal tudi, da se kot predsedujoči Skupnosti občin Slovenije intenzivno vključuje v oblikovanje 1. in 2. »koronapaketa«, v delu, ki se nanaša na lokalne skupnosti.

Datoteka
UPAN MS 08.04
mpeg (12.94 MB)