Aktualne spremembe o sproščenih ukrepih

Vlada je podaljšala epidemijo covid-19 za mesec dni in na celotnem ozemlju Slovenije dodatno sprostila ukrepe za zajezitev epidemije, kot veljajo za rumeno fazo.

Na tej spletni povezavi  najdete ažurirane informacije o ukrepih za zajezitev epidemije.