Danes skoraj polovica otrok in dijakov nazaj v šolo

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec je v petek, 15. maja predstavila sklep o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki ga je vlada sprejela 13. maja 2020.

Tako se z 18. majem 2020 ponovno odpirajo:

 • vsi vrtci v državi
 • osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda
 • osnovne šole s prilagojenim programom
 • srednje šole za dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter za dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin.

Šolska vrata se 18. maja odpirajo tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem ter za kandidate za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno-vpisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih.

Od 18. maja dalje so lahko ponovno odprti:

 • glasbene šole,
 • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
 • višje strokovne šole.

Odpirajo se tudi vrata:

 • univerz ter visokošolskih zavodov,
 • študentskih ter dijaških domov za dijake, ki se vračajo nazaj v šolske klopi, za tiste dijake, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito ter za študente, ki bivajo v dijaških domovih.

Od 25. maja 2020 dalje se zopet odpirajo razredi za:

 • učence 9. razredov osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
 • tiste učence od 4. do 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom z učnimi težavami, ki potrebujejo prilagojene oblike in metode dela za doseganje minimalnih standardov znanja,
 • učence in dijake posebnih programov vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli in osnovni šoli s prilagojenim programom.

Za vse ostale učence in dijake, ki niso bili posebej navedeni, se nadaljuje izobraževanje na daljavo.

Vir: Vlada Republike Slovenije