Delovni obisk iz pobratenega Paraćina

ponedeljek, 5. December 2011

Župan Anton Štihec je danes pozdravil sedemčlansko  delovno skupino občinske uprave iz pobratenega mesta Paraćin. Srbski kolegi  so prišli na delovni obisk v sklopu skupnega evropskega projekta EXCHANGE III »Better records – increased revenues – increased investments«, v katerem sodelujejo s strokovnimi sodelavci mestne uprave iz Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe. V tem tednu se bodo tako seznanili  z različnimi temami, ki spadajo v širok spekter delovanja mestne uprave na področju komunalne infrastrukture, okolja in prostora.