Do nadaljnjega na Mestni občini Murska Sobota NI uradnih ur

Na podlagi četrte alineje 1. točke 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) in Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020) izdajam naslednjo

 

O D R E D B O

o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja

koronavirusa (SARS-COV-2)

 

  1. Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID – 19 na območju Republike Slovenije ter skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje virusne okužbe, odrejam, da do nadaljnjega na Mestni občini Murska Sobota NI uradnih ur (v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota).

V tem času naprošamo stranke, da z mestno občino komunicirajo preko telefona (tel.št. 02 525 16 77), elektronske pošte (mestna.obcina@murska-sobota.si) ali po pošti (Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota).

Prav tako bosta v tem času zaprta blagajna in vložišče Mestne občine Murska Sobota. Vse vloge se bodo sprejemale in pošiljale po pošti ali preko elektronske pošte.

 

  1. Odredba se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in pred vhodom v občinsko stavbo. Z njo se seznani tudi vse zaposlene na mestni občini.

 

  1. Ta odredba začne veljati dne 26.10.2020 in velja do preklica.

 

                                                                                          dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                                Mestne občine Murska Sobota

 

 

 

 

Datoteka
odredba uradne ure
pdf (375.04 KB)