Izvajanje psihosocialne podpore prebivalcem v času pandemije

Objavljamo obvestilo Centra za socialno delo Pomurje. Na Centru za socialno delo Pomurje smo omejili osebne stike in pri komunikaciji prednostno uporabljamo elektronsko pošto, telefon in navadno pošto. Vse uporabnike naprošamo, da CSD obiščejo samo v nujnih primerih. V okvir nujnih nalog spadajo ukrepi za varstvo koristi otrok po Družinskem zakoniku, neodložljive naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini ter ostale naloge, kjer je nujna takojšnja zaščita osebe. Center za socialno delo Pomurje dela tudi izven delovnega časa s svojo interventno službo, ki je aktivirana samo na klic policije. Deluje tudi krizni center za mlade. Na vseh organizacijskih enotah Centra za socialno delo Pomurje lahko prebivalci dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenile pogovore, svetovanja, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo in pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključenosti in lajšanju stisk uporabnikov. Tako smo dosegljivi preko telefona, preko e-pošte, preko mobilne številke pa je možna tudi videokomunikacija s pomočjo Vibera in Skypa, in sicer v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00. Vsak dan med 13. in 15. uro smo preko telefona in videokomunikacije na razpolago tudi otrokom in mladostnikom, ki se zaradi nastale situacije srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami in stiskami. Strokovnim delavcem lahko zaupajo svoje težave, jih prosijo za nasvet ali kakšne informacije. Kontaktni podatki: Organizacijska enota Stacionarna telefonska številka Mobilna številka Elektronski naslov Enota Murska Sobota 02 535 11 40 041 915 002 031 600 382 gpcsd.mursk@gov.si Enota Ljutomer 02 585 86 60 051 629 502 gpcsd.ljuto@gov.si, Enota Lendava 02 578 98 40 041 328 040 gpcsd.lenda@gov.si Enota Gornja Radgona 02 564 93 10 051 358 699 gpcsd.gornj@gov.si Krizni center za mlade 02 534 85 82 031 304 601 kcm.csdpomur@ gov.si Z vami bomo iskali rešitve tako v osebnih kot tudi materialnih stiskah zaradi kriznih razmer. V primeru, da pri sebi ali svojih bližnjih opažate znake povečane psihične stiske, se lahko obrnete tudi na psihosocialno podporo v ZD Murska Sobota v času epidemije, covid-19. V času epidemije so na voljo svetovalci – psihologi iz ZD Murska Sobota, za kratke razbremenilne pogovore preko telefona 041 396 192 ali po elektronski pošti: psiholog.covid19@zd-ms.si vsak delovni dan od 8.00 do 20.00. Spletna stran CSD Pomurje: https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/ Center za socialno delo Pomurje