Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin

petek, 7. Februar 2020

Na spletni strani Geodetske uprave RS https://www.mvn.e-prostor.gov.si je objavljeno Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb.

Prav tako je na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/ objavljeno stališče organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine.