Javna razgrnitev OPPN za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih

torek, 7. September 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih, ki bo javno razgrnjeno od torka, 7. 9. 2021 do petka, 8. 10. 2021.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 22. 9. 2021, ob 16.00. uri v Vaškem domu Bakovci, Partizanska ulica 38, Bakovci.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.