Malčki v novih prostorih vrtca »Gozdiček«

ponedeljek, 5. Maj 2014

Minule krajše počitnice so zaposleni v enoti Gozdiček Vrtca Murska Sobota izkoristili za selitev opreme in igrač iz starih prostorov v nove. Danes, prvi dan po prvomajskih počitnicah pa so starši svoje malčke prvič pripeljali  v nove prostore te enote.  S tehničnim pregledom, ki je bil opravljen 24. aprila se  je tudi uradno zaključila prva faza projekta Novogradnja Vrtca Murska Sobota, enote Gozdiček,  ki je zajemala novogradnjo montažnega objekta. Do dejanske selitve zaposlenih in otrok v nove prostore je bil finančni del projekta realiziran v deležu 48% oziroma v višini 1.185.082,32 €. 

Nov vrtec  si je danes skupaj z ravnateljico Vrtca Murska Sobota Bernadko Marič ogledal tudi župan Anton Štihec. Malčki, ki so se v sončnem vremenu zadovoljno igrali na novih pokritih terasicah, so bili navdušeni. Županu so spontano uprizorili celo krajši nastop, ki so ga poimenovali kar otvoritev novega vrtca.  Prav tako so navdušeni zaposleni v vrtcu, ki so županu ponosno razkazali nove, prostorne in svetle igralnice ter druge skupne prostore.

Sicer pa je zaključek vseh gradbenih del  pri projektu predviden do 1.8.2014, selitvi v nov objekt bo sledila rušitev starega montažnega objekta, obnova dela objekta imenovanega Paviljon,  ter ureditev okolice vrtca, da se bodo malčki lahko tudi prosto gibali po zelenih površinah in igralih okrog vrtca.

Nov objekt vrtca je visokoenergetsko varčen (poraba toplote do 35kWh/m²), njegova skupna površina je 1.636 m², od tega je 1.161 m² novogradnje,  475 m² pa bo prenovljenih obstoječih površin. Skupno je v vrtcu 11 oddelkov, ki se delijo na 6 oddelkov drugega  starostnega obdobja, 4 oddelki prvega starostnega obdobja in 1 razvojni oddelek. Kapaciteta vrtca, ki izpolnjuje vse predpisane standarde in normative v zvezi z zahtevano igralno površino na otroka, ob maksimalnem številu otrok v oddelku, se je iz 172 otrok povečala na 200 otrok.