Mestna občina Murska Sobota prejela naziv »Občina po meri invalidov«

Slika
1-Priznanje Obcina po meri invalidov (5)

Danes je Mestna občina Murska Sobota prejela naziv in listino »Občina po meri invalidov". Na slovesni prireditvi, ki so jo ob minulem mednarodnem dnevu invalidov pripravili Zveza delovnih invalidov Slovenije, Medobčinsko društvo invalidov in Mestna občina Murska Sobota je navzoče najprej pozdravil Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je Mestni občini Murska Sobota čestital za prehojeno pot in uresničene naloge, ki si jih je zadala skupaj s projektno skupino. Dane Kastelic, podpredsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije je spregovoril o položaju invalidov v Sloveniji in o tem, kako pomembna je aktivnost invalidov samih pri obvladovanju  njihovega položaja.

Obrazložitev za podelitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2012 Mestni občini Murska Sobota je prebrala prof. Zora Tomič, predsednica projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt »Občina po meri invalidov«. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota je bilo pobudnik vključitve Mestne občine Murska Sobota v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2012 in sicer na osnovi njenih prizadevanj in sprejetih programov, s katerimi Mestna občina Murska Sobota upošteva različnost potreb invalidov na področju njihovega vsakodnevnega življenja, delovanja in vključevanja v družbo. V ta namen je bila izvedena okrogla miza na temo občine po meri invalidov. Prav tako je bila izdelana Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Murska Sobota,  izdelan in sprejet je bil Akcijski načrt. Župan Anton Štihec je sprejel odgovornost za izvedbo projekta. Mestna občina Murska Sobota je pripravila celovito poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2012, ki so ga obravnavali in pohvalili predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo v Mestni občini Murska Sobota prav tako je poročilo obravnaval Svet za invalide in občinski svet Mestne občine Murska Sobota.

Ob prejetju listine in kristalne skulpture iz rok predsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije je župan Anton Štihec dejal, da se zaveda, da Mestno občino Murska Sobota čaka še veliko dela, a tudi da je bilo veliko že narejenega.  Naziv in priznanje bo Mestni občini Murska Sobota dalo nov zagon za delo v prihodnje, predvsem pa za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov, za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.

Za prejeto skulpturo se je zahvalil tudi Rudolf Kulič, predsednik Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota - pobudnika vključitve občine v projekt.

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole IV iz Murske Sobote. Učenci posebnega programa so zaplesali točko, s katero se bodo predstavili na njihovi, sedaj že tradicionalni dobrodelni javni prireditvi Podarimo srečo, ki bo 15.12. ob 18. uri v Gledališču Park, nastopil je tudi njihov pevski zbor. Prireditev je v svoji telovadnici gostila Osnovna šola III Murska Sobota.