Ministrstvo bo sofinanciralo dograditev učilnic na OŠ IV Murska Sobota

četrtek, 7. Oktober 2021

Župan dr. Aleksander Jevšek  in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec sta danes podpisala pogodbo o sofinanciranju investicije dograditev učilnic na Osnovni šoli IV Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,  z investicijo Dograditev učilnic OŠ IV Murska Sobota.

Na razpisu je bila uspešna in je pridobila sofinancerska sredstva v višini 270.062,44 EUR, kar predstavlja 80 % upravičenih stroškov investicije (upravičeni stroški so gradbeno- obrtniška in instalacijska dela, drugi stroški investicije in DDV niso upravičeni strošek).

Celotna investicijska vrednost projekta, ki je predviden v letih 2022-2023, je 392.765,32 EUR.