Na Kopališki ulici nastaja središče za obiskovalce

Turistični center Fazanerija se usmerja v zeleni turizem s poudarkom na ekologiji in doživljanju zelene površine zaščitenega območja Fazanerije kot turističnega produkta. V ospredju so programi rekreacije, gibanja in doživljanja narave. V sklopu Turističnega centra Fazanerija bo nastalo tudi središče za obiskovalce (t. i. visitor center). V njem bodo obiskovalci lahko poiskali informacije in si ogledali razstavo ali film  z glavnim sporočilom: Murska Sobota bo z izrabo geotermalne energije postala zeleno mesto.

Tako bo središče za obiskovalce na zanimiv, interaktiven in izobraževalni način predstavilo pot mesta do energijsko zelenega mesta. Po načelih učilnice na prostem bodo obiskovalci spoznavali obnovljive vire energije na primeru geotermije.

Obiskovalci bodo na poti po treh objektih:

  1. spoznali zgradbo Zemlje, delovanje planeta in razvoj življenja na njem s poudarkom na toplotnem ustroju planeta ter vodnem krogu;
  2. spoznali geološko zgodovino in zgradbo ter geološke posebnosti Murske Sobote in širše okolice (Panonski bazen);
  3. spoznali različne vrste energije ter se podrobneje seznanili z nastankom geotermalne energije, njenim izkoriščanjem in porabo;
  4. spoznali raziskave in potek vrtalnih del za izkoriščanje geotermalne energije;
  5. se podrobneje seznanili s posameznimi načini uporabe geotermalne energije v vsakdanjem življenju;
  6. spoznali prihodnost geotermalne energije in Mursko Soboto kot zeleno in energijsko samooskrbno mesto.

V rastlinjaku znotraj središča bodo obiskovalci lahko spoznavali pridelavo varne, doma pridelane hrane v rastlinjakih, ki se bodo lahko ogrevali z geotermalno energijo, ter potencial Pomurja prispevati k čim višji samozadostnosti in samooskrbi Slovenije.

Središče za obiskovalce v Murski Soboti bo torej prostor, ki bo v ponudbo regije vnesel novo zanimivost. V njem bo mogoče ponazorjeno spoznavati, kako iz zemlje priteka in odteka geotermalna voda, ter sočasno doživeti okolje mestnega gozda Fazanerija z vso turistično ponudbo ter informacijami o geotermalnem bazenu pod Mursko Soboto oz. Pomurjem, izkoriščanju geotermalne energije in klimatskih spremembah ter s kartami poti po Turističnem centru Fazanerija itd. Prav tako bo omogočen poglobljen pregled izobraževalne razstave in simulacije o geotermalni energiji.

Središče za obiskovalce ne bo namenjeno zgolj in samo turistom, ampak bo sočasno osveščalo tudi prebivalce, kako izkoriščati okolju prijazno energijo, in jim nudilo informacije, kako najhitreje zamenjati ogrevalne naprave. S tem bo prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja zraka in vsebnosti prašnih delcev, ki je v Mestni občini Murska Sobota nezavidljivo visoka.

 

Dodatne informacije o projektu:

 Naziv operacije: Turistični center Fazanerija – energetski del

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 2.199.432,00 EUR.«

Kratek opis operacije: namen operacije je vzpostavitev daljinskega ogrevanja za Turistični center Fazanerija v Murski Soboti, ki bo izkoriščal obnovljivi vir geotermalne energije in s tem prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in trajnostnemu razvoju MO Murska Sobota

Naziv upravičenca: Mestna občina Murska Sobota

Višina skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja: Skupni stroški investicije znašajo 3.160.793,48 EUR; od tega je višina EU sredstev 2.199.432 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 31. 8. 2007 – 30. 4. 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Štefan Cigan

Povezava na spletne strani OU: www.eu-skladi.si