Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

S spremembo, ki velja od 1. junija 2020, se sprošča začasna omejitev zbiranja na javnem kraju. Na javnih krajih je dovoljeno zbiranje do 200 oseb. Pri tem pa bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena 2. junija 2020.

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja (npr. rojstne dneve) ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?
Lahko, omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev namreč dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori in na porokah dovoljena živa glasba?
Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ne ureja zasebnih zabav. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju, kjer je dostop omogočen vsakemu, ni ovir. Treba pa je upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Poročna slavja
Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ali na zasebnem zemljišču niso omejena z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, saj ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, temveč za krog zasebnih povabljencev. Izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju, pa je treba organizirati v skladu z določbami odloka (do 200 ljudi, zagotavljanje minimalnega stika med osebami). Pri tem opozarjamo tudi na upoštevanje navodil in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Izvedba skupščine gospodarske družbe
Izvedba skupščine gospodarske družbe po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, ker gre za zaprti (vabljeni) krog ljudi in ni podvržena omejitvi navedenega odloka. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za zamejitev širjenja virusa bolezni COVID-19.

Kinematografi
V skladu z odlokom se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 200 ljudi in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)? 
Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, ne gre za zbiranje ljudi na javnem kraju. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (do 200 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ).

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost oddajanje površin za piknike, te tudi oddajajo?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

Ali je dovoljeno organizirati sejem (kot gospodarsko dejavnost)?
Ocenjujemo, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe. Družba, ki organizira sejem, mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve